Genealogie Van der Donckt
Een queeste naar acht eeuwen familiegeschiedenis - 1290–2018.

Raf van der Donckt


484 blz. in 4°, rijk geïllustreerd, waarvan 20 pagina's in kleur - € 29

 

Deze publicatie is opgevat als een breed uitwaaierende genealogie die vertrekt van de vroegste vermelding van een naamgenoot, Gheeraert van der Donct, in een oorkonde van 1291, waarbij hij zijn goedkeuring hecht aan de verkoop van tienden aan de abdij van Beaulieu te Petegem.

We promoveerden hem dan ook tot stamoudste, en slaagden er in een nakomelin­genschap van niet minder dan drieëntwintig generaties samen te stellen, daarbij nauwlettend toeziend op een historisch-kritische benadering van de bron­vermeldingen.

Daarnaast werden in dit boek nog een vijftiental Van der Donckt-Verdonck-stamlijsten opgeno­men waarvan geen directe band met deze stamoudste gevonden werd. Van minstens de helft daarvan hebben we evenwel een sterk vermoeden dat ook zij een gemeenschappelijke oor­sprong kenden.
We maken ons sterk dat het merendeel van onze naam
­genoten - en hiertoe rekenen we alle varianten van Van der Donck(t) over Vanderdonckt tot Verdonck(t) - een aanknopingspunt vindt in deze genealogie. De plaatsnamen­index in het boek kan daarbij ongetwijfeld een handig hulp­middel betekenen.

De auteur had echter eveneens de ambitie om van dit boek meer dan een louter genealo­gisch naslagwerk te maken, en er ook een stuk
familiegeschiedenis in te verweven.

In het eerste deel, een negentigtal bladzijden, besteedt hij voluit aandacht aan de heer­lijkheid en het kasteel 'ter Donct, en in de latere eeuwen aan enkele invloedrijke en succesvolle familie­dynastieën. Ook bij verschil­lende frequent terugkerende beroeps­takken wordt uitgebreid stilge­staan, en hij laat het licht schijnen op een aantal naamgenoten die (op een positieve manier) 'boven het maaiveld uitstaken'.

Geïnteresseerd?

 Klik hier en lees hoe u het boek kunt bestellen.


  HOME  
Klik hieronder en kom meer te weten over

 

© Raf van der Donckt - Bijgewerkt op 13/05/2018