horizontal rule

Charles Thomaes (1895-1918)

horizontal rule

 

 

 

Amper drie weken voor de wapenstilstand, op vrijdag 18 oktober 1918, sneuvelt te Waardamme (Hertsberge), een 10-tal km ten zuiden van Brugge, Charles Thomaes, 23 jaar oud. 

In de sombere oorlogsstatistieken is hij misschien niet meer dan een van de vele tienduizenden frontsoldaten die vr hem hun jonge leven lieten. Vermoedelijk zou ook hij al in de vergetelheid zijn weggedeemsterd ware het niet dat zijn inmiddels overleden broers en zussen hem steeds met dankbare trots  in herinnering brachten.
En wellicht ook omdat briefwisseling van hem en een reeks zakagenda's uit de oorlogsjaren met liefdevolle zorg bewaard zijn gebleven.

Het is de verdienste van onze neef  Paul Thomaes, die deze notities met kunde en vlijt tot een een puike publicatie heeft verwerkt, dat de nagedachtenis  aan onze oom frontsoldaat vandaag opnieuw heel concreet en vaak ontroerend aanwezig is.

Charles Thomaes (officieel: Karel Leo Victor) was een jongere halfbroer van ons grootvader. Hij was de vijfde in de rij van 10 kinderen uit het tweede huwelijk van zijn vader, Leo Thomaes

 Op 13 oktober 1914 begint hij aan zijn opleiding als oorlogsvrijwilliger in Frankrijk, en ongeveer zes maand later strijdt hij mee in de loopgraven aan de IJzer. 
De familie zal hem niet meer terugzien:  hij kon immers niet met verlof naar zijn thuis in Wannegem-Lede dat in bezet gebied lag.
Ook niet als zijn vader sterft op 18 mei 1917.
Uit zijn brieven weten we dat hij meerdere vakanties kon doorbrengen bij een uitgeweken, welstellend Vlaams landbouwersgezin in Mailly-Raineval ten zuiden van Amiens.  Het laat je niet onberoerd, wanneer je tussen de lijnen leest van de brief die de dochter des huizes aan de familie schrijft nadat Charles is gesneuveld, dat zijn dood ook abrupt een einde maakte aan een pril ontloken liefde  ..

Paul ThomaesPaul Thomaes verwerkte dit pakkend document humain in 2003 tot een publicatie die hij tot dusver in eigen beheer uitgaf, maar voortaan is het online toegankelijk  op onze webstek en daarvoor zijn we de auteur heel erg erkentelijk.

In deze herdenkingsjaren, een eeuw na het uitbreken van de 'Groote Oorlog', is er geen beter middel om uit die duizenden vrijwilligers die hun leven veil hadden voor vrede, volk en vaderland, er n uit de anonimiteit te redden: onze grootoom, Charles Thomaes.

 

 KLIK HIER EN LEES ZIJN BOEIEND VERHAAL

 

 

Start
Familiegeschiedenis
Uit het Fotoarchief
Familienieuws
Reizen

 

 Charles Thomaes,
beknopte biografie,
dagboek en briefwisseling
van een frontsoldaat30/09/2022
Raf van der Donckt