Familiegeschiedenis  Uit een (dubieuze) wapenbrief van 6 mei 1651 [Klik voor meer uitleg]

horizontal rule

Start Kw.V.d.Donckt-Thomaes Kw-staat Van Eenaeme Parenteel J.Verdonct Parenteel van Marcus Thomas Parenteel St. Persoons Robert van der Donckt Julia Thomaes +Amaat v. Eenaeme + Simone Persoons Heerlijkheid ter Donckt Charles Thomaes, frontsoldaat

 Toelichting 

Van een familiegeschiedenis verwacht men terecht dat ze meer biedt dan alleen maar een dorre opsomming van geboorte- trouw en sterfdata ..  Maar men kan niet zonder, en data zijn doorgaans ook het makkelijkst op te sporen. Andere bronnen, die bv. inlichtingen bevatten over de bezittingen van een van je voorouders, of  die iets te vertellen hebben over een periode uit de geschiedenis van het dorp of stad waar ze woonden, zijn schaarser.  Als ze al bestaan zijn ze niet zo vlug gevonden, laat staan uitgevlooid. Een genealogie is bijgevolg nooit af, maar groeit aan bij elk archiefbezoek, door de vlijt van de samensteller, maar ook vaak dank zij de belangloze hulp en tips van collega-genealogen. aan wie ik dan ook aan veel dank verschuldigd ben.

Voortaan kan u kennismaken met het totaalpakket van onze genealogische opzoekingen:
de
familiegeschiedenis Van der Donckt in boekvorm!

Bent u zelf (of verwant met) een Van der Donck(t), Vanderdonckt of een Verdonck(t) en liggen uw (vermoedelijke) roots in Oost- of Zuid-West-Vlaanderen ?
 Dan is er een goeie kans dat uw voorouders terug te vinden zijn in de

 Genealogie Van der Donckt

  Een queeste naar acht eeuwen familiegeschiedenis

 klik hier als u meer wil weten over deze publicatie

 Wat is een kwartierstaat ? 

Een kwartierstaat geeft het volledigste overzicht van de genealogische gegevens van de voorouders (de ascendenten) van een bepaald persoon. 

De persoon van wie wordt uitgegaan is de kwartierdrager/draagster of probandus/-da.  Iedere opklimmende generatie noemt men een parentatie.

horizontal rule

 Kwartierstaat  Van der Donckt -Thomaes

horizontal rule


Robert van der Donckt
1908-1971
Een hommage

Julia Thomaes
1914-1992
Een hommage

horizontal rule

Hubert van der Donckt
1936-1996:   een terugblik

 Wat is een parenteel ?  

Een voorstelling van alle nakomelingen (de descendenten), zowel in de mannelijke als de vrouwelijke lijn, van een bepaald echtpaar. [In tegenstelling tot de genealogie in engere zin of 'stamtafel' die zich beperkt tot de mannelijke nazaten].

horizontal rule

Parenteel
 Van der Donckt

Parenteel van de oudst gekende stamvader
 Thomaes  

Parenteel van de oudst gekende stamvader
 Persoons

horizontal rule

De familie Persoons & Tildonk

horizontal rule

 KLIK HIER EN LEES HET HELE BOEIEND VERHAAL

Kwartierstaat

 Van Eenaeme-Gyselbrecht-Van Es-Bergen

In memoriam  Amaat Van Eenaeme

 Theodoor Fr. J. Van der Donckt

Kwartierstaat

Beknopte biografie

Geneesheer, burgemeester, kamerlid
Oudenaarde 1795 - Kruishoutem 1878

 Wat betekent onze familienaam ?


Van der Donckt
(+ talloze varianten) is een toponiem-naam. Hij verwijst m.a.w.  naar de Donk -plaatsnaam die in Vlaanderen zowat overal opduikt.
Vrij algemeen opgevat als :
zandige hoogte in moerassig terrein, volgens anderen precies andersom: een moerassige depressie. Je hebt dus de keuze ..
Al sinds de Middeleeuwen is de naam aanwezig in de Zuid- Oost-Vlaamse regio. Een plausibele verklaring daarvoor is het bestaan van:

horizontal rule

 De heerlijkheid "ter Donckt"

Kasteelhoeve "ter Donckt" - tekening van A. Heins (eind 19de e.) in "De lange weg naar Kluisbergen" van Berten De Keyzer, 1978 - klik om te vergroten

 meer over "ter Donckt"

Nu eens Verdonck(t) dan weer Van der Do(e)nck(t) ..?


Vr de invoering van de burgerlijke stand onder Napoleon was het blijkbaar een minderheid die zich zorgen maakte over een vaste schrijfwijze van de familienamen. Bijgevolg noteerde de clerus, zelfs voor eenzelfde familie en binnen dezelfde generatie, vaak vele naamvarianten in de doop-, trouw- en begrafenisregisters. Een treffende illustratie daarvan is te vinden in de parenteel hierboven: In de filiatie
IV.49 worden tussen 1680 en 1699 negen kinderen gedoopt, vijf daarvan als Verdonck(t), vier als Van der Donck(t)...
Hoewel Verdonck beduidend frequenter voorkomt in Vlaanderen ( zoals Verdonk in Nederland ..) haalt de Van der Donckt-vorm in de regio Z-O-Vlaanderen de bovenhand.
Doe de proef op de som en surf naar
familienaam.be : je kan er uitzoeken waar en hoe frequent je familienaam (en zijn varianten) in ons land voorkomt.

Raf van der Donckt - Bijgewerkt op 14-06-2023